Board Results X/XII

CBSE RESULT CLASS X (2015-16)

Sr.

Student's Name

CGPA

1

Adithya Suresh Pillai

10

2

Anshu Yadav

10

3

Nidhi J Patel

10

4

Prishita Sharma

10

1

Ankita Kumari

9.8

2

Nandini Khandelwal

9.8

3

Esha Dhiman

9.6

4

Jai Singh Bhati

9.6

5

Yash Roop Rai

9.6

6

Nikhil Yadav

9.4

7

Kalpna Rawat

9.4

8

Ayesha Chhatwal

9.2

9

Priya Singh

9.2

10

Dipesh Divakar

9

11

Pallavi Joshi

9

12

Vikas Jakhar

9

1

Aditi Bhardwaj

8.6

2

Nisha Bhadana

8.6

3

Vandana Kumari

8.6

4

Prince

8.6

5

Tanisha Tibrewal

8.2

6

Amisha Sachdeva

8

7

Bharti Sootwal

8

8

Mayank Yadav

8

9

Varad Khokle

8

10

Vivek Yadav

8

11

Mansi Ambawat

8

12

Mohit Singh

8

Top